Huvudvärk

Huvudvärk kan bero på många olika saker. Det är vanligt att huvudvärk beror på spänningar och stelhet i nacken och axlarnas muskler. Denna typ av huvudvärk svarar ofta mycket bra på naprapatbehandling. Med rätt behandling, förebyggande ergonomiska insatser samt adekvat egenvård kan man komma mycket långt med att undvika huvudvärk.

Naprapaten är utbildad på att bedöma och särskilja olika typer av huvudvärk och ska vid behov skicka patienten vidare för annan bedömning.